Một số thông tin điều khoản & điều kiện sử dụng dưới đây các bạn đọc qua và tuân thủ:

1. Điều khoản

Khi truy cập vào website cacmonche.com người sử dụng đồng ý với những điều khoản và điều kiện trong website của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý không sử dụng hoặc truy cập vào website.

Chúng tôi nằm toàn quyền sửa đổi, bổ sung các thông tin sai sót hoặc không chính xác. Các bạn hãy chú ý đọc điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi để có những cập nhật kịp thời nhất.

2. Trách nhiệm người sử dụng

Đối với người dùng không được phép sao chép hay chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự đồng ý, không thay đổi cấu trúc và nội dung website trái phép. Không sử dụng các phần mềm làm gián đoạn việc truy cập website.

3.Nội dung trên webiste

Thông tin trong website đều có những thông tin được tổng hợp và sẽ thay đổi liên tục để kịp đáp ứng đến người sử dụng.

4. Bản quyền

Chúng tôi chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất website cacmonche.com. Không ai có quyền chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung khi chưa được sự đồng ý từ chúng tôi. Nếu thay đổi nội dung cấu trúc website các bạn đã vi phạm quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, các thông tin không đúng sự thật sẽ bị loại bỏ.

5. Bảo mật thông tin

Các thông tin mà người dùng gửi cho chúng tôi gồm có email, số điện thoại, tên,…đều sẽ được chúng tôi bảo mật. Cam kết không sử dụng thông tin trên vào bất kì mục đích nào khác.

6. Giới hạn sử dụng

Thông tin nội dung, cơ sở dữ liệu website được bảo vệ bởi pháp luật quyền sở hữu trí tuệ, văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên khí không được sự đồng ý từ chúng tôi.

7. Luật áp dụng

Khi người dùng quản lý, sử dụng website trong khu vực Việt Nam bắt buộc phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.